Jaký je rozdíl mezi dohodou o provedení práce a dohodou o činnosti?

Jaký je rozdíl mezi dohodou o provedení práce a dohodou o činnosti?

·         Na dohodu o provedení práce můžete pracovat maximálně 300 hodin v kalendářním roce.

·         Dohoda o činnosti není limitována ročním fondem hodin, ale za dobu jejího trvání můžete pracovat v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby zaměstnavatele.
osoba a otazník

Přeloženo: Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnavatele je 40 hodin/týden.

 Na dohodu o činnosti můžete odpracovat max. 20 hodin/týden. Pracovní úvazek je tedy nejvýše poloviční.

 

Dohoda o provedení práce i dohoda o činnosti musejí být sjednané písemně. Ústní dohoda neplatí!

Z těchto dohod nevyplývají ze zákona závazky zaměstnavatele, které jinak vyplývají z pracovního poměru, např. nemáte nárok na dovolenou, na lékaře, přesčasovou práci příplatky za noční práci, sobotní a nedělní zvýhodnění a další.
žena před tabulí

V případě, že s vámi zaměstnavatel přímo v dohodě sjedná váš nárok na dovolenou, pak právo na dovolenou máte. Ale toto bývá jen výjimečně.

Dohody jsou pro zaměstnavatele výhodné právě v tom směru, že vám platí pouze odměnu za vykonanou práci, nic jiného (pokud není v dohodě sjednáno jinak).

Také jsou výhodné pro krátkodobou práci z toho důvodu, že zpravidla není odváděno pojistné za zdravotní a sociální pojištění.

 

Limity pro odvod pojistného:

·         Dohoda o provedení práce nezakládá nárok na odvod ani jednoho pojistného v případě, že je odměna sjednaná a vyplacena do výše 10.000,- Kč brutto. Z odměny sjednané a vyplacené nad 10.001,- Kč hrubého je zaměstnavatel povinen odvést zdravotní i sociální pojištění.

·         Dohoda o činnosti nezakládá nárok na odvod pojistného pouze do výše 2.499,- Kč brutto. Tzn., že v případě dosažení odměny na DoPČ od 2.500,- Kč hrubého, je zaměstnavatel povinen odvést z dohody o činnosti jak zdravotní, tak i sociální pojištění.
otazník a vykřičník na dlani

·         Zdravotní a sociální pojištění odvádí zaměstnavatel za zaměstnance i za zaměstnavatele.

·         Zálohu na daň anebo srážkovou daň sráží z dohody zaměstnavatel dle toho, zda má zaměstnanec podepsané daňové prohlášení.