Samořídící auta si nezískala důvěru veřejnosti

Samořídící auta si nezískala důvěru veřejnosti

Snaha vývojářů posunout řízení na novou úroveň a vytvořit skutečně úsporné a tzv. eco friendly vozidla se bohužel mezi běžnými uživateli nesetkalo s velkým úspěchem. S těmito překvapivými údaji přišla společnost SurveyMonkey, která se zabývá vytvářením dotazníků. Našli 5 749 respondentů, kteří jim řekli svůj názor na autonomní vozidla. Co zjistili?
 cestování autem

Index důvěry

Výsledky studie byly vykázány v tzv. indexu důvěry v mobilitu, který na škále od 0 do 100 představuje míru důvěry. Výsledky přitom nejsou nijak slavné. Jak samořídící auta dopadla?

  1. Celkový index je pouhých 36.
  2. Sdílení silnice s dalším samočinným strojem získalo index 35.
  3. Nejhůř se umístila jízda s hodnotou 34.

 řidič a spolujezdec

Negativní názor veřejnosti

Vzhledem k tomu, že se uvažuje také o veřejné dopravě řízené bez řidiče, studie zahrnovala i toto téma. Bohužel až 40 procent z dotazovaných nechce ani slyšet o jakékoli variantě této moderní dopravy. Většina lidí (71 procent) se obává především technických potíží a chyb. To je samozřejmě vážná obava, se kterou by se mělo počítat. Strach je silný aspekt, který může snadno zabránit nákupu.
 
Více jak polovina respondentů řekla, že se bojí zneužití ze strany hackera a zároveň také z právní odpovědnosti během nehody. Zákonná opatření pro řízení autonomních vozidel jistě budou muset vzniknout. Kdo ponese zodpovědnost za nehodu? Majitel, nebo výrobce? Jistě půjde o to, z jakého důvodu k nehodě došlo. To ale posoudí soud.
 

Zajímavý fakt

Zatím to vypadá, že samořídící auta nemají na trhu šanci. Ze studie ovšem kromě jiného také vyplynulo, že dvě třetiny lidí o těchto strojích vůbec nic neví. Jak si můžete udělat názor na něco, o čem nic nevíte? Jejich odpovědi jsou závislé čistě na tom, co si sami myslí a co jim řeknou přátelé. Nemají objektivní a reálné informace o bezpečnosti, cenách, ani ničem jiném.
 
Celých 71 procent odpovídajících uvedlo, že by si podobný model zakoupili, kdyby o něm byli dostatečně informováni. Z toho plyne jediné. Informovanost veřejnosti je obrovským krokem k vyšší prodejnosti. Dobrou pověst si musí autonomní vozidla teprve vytvořit a v informacích je klíč.